Minister Berner och lantråd Gunell: Samarbete gör oss starkare

Nyhet 28.08.2015 12.58 fi sv

För regeringen är landskapet Åland en viktig del av landet. Finland som helhet är inte starkare än summan av sina delar. Åland är i kraft av självstyrelsen, sjöfarten och det geografiska läget en ekonomiskt framgångsrik region. Det är angeläget att Åland behåller och utvecklar sin konkurrenskraft, till fördel för hela landets intresse att få ekonomin på fötter och fart på tillväxt och export.