Minister Berner: Tågtrafiken utökas på olika håll i Finland

Pressmeddelande 18.12.2017 14.23 fi sv

Kommunikationsministeriet och VR-Group Ab har förhandlat om att höja servicenivån i den trafik som bedrivs med stöd av upphandlingsavtal 2018–2019. Avtalet gäller upphandlade tågtjänster inom fjärrtrafiken.

Målet är att höja servicenivån i den spårtrafik som staten understöder för att påverka människors val av färdsätt i enlighet med energi- och klimatstrategin. En parlamentarisk arbetsgrupp som har i uppgift att bedöma finansieringen av transportnätet föreslog i sin lägesrapport i augusti 2017 att spårtrafiken 2018–2021 ska beviljas ett årligt budgetanslag som är 2 miljoner euro större än det nuvarande anslaget.

Avtalet mellan kommunikationsministeriet och VR-Group tas upp till behandling i finansutskottet den 19 december. För att avtalet ska träda i kraft krävs det att riksdagen godkänner anslaget i budgeten. Förbättringarna i den upphandlade tågtrafiken finansieras med det föreslagna tilläggsansanslaget på 2 miljoner euro för att förbättra servicenivån inom tågtrafiken. Riksdagen behandlar budgeten under denna vecka.

Kommunikationsminister Anne Berner är nöjd med tilläggsfinansieringen.

- Vi behöver många slags åtgärder för att uppnå energi- och klimatmålen. Regeringen har som mål att öka andelen passagerare inom spårtrafiken och att se till att det finns goda förbindelser på olika håll i Finland. Med detta tilläggsanslag vill vi höja servicenivån särskilt inom pendlingstrafiken, alltså resor till och från arbete och studier, eftersom effekterna är störst där, konstaterar Berner.

- Den höjda servicenivån i enlighet med avtalet ger bättre tågförbindelser under en och samma dag på tur- och returresor till huvudstadsregionen från olika håll i Finland, fortsätter Berner.

Tilläggsanslaget kommer att riktas till att höja servicenivån på följande banavsnitt: en utbyggnad av förbindelsen Helsingfors–Karleby till Ylivieska, en utbyggnad av förbindelsen Helsingfors–Kuopio till Kajana, Kotka–Kouvola, Joensuu–Nurmes, Björneborg–Tammerfors, Helsingfors–Kolari och Seinäjoki–Vilppula.

Den trafik som omfattas av det nya avtalet mellan kommunikationsministeriet och VR inleds i huvudsak den 25 mars 2018. Det tidsbestämda avtalet avses gälla till den 31 december 2019 precis som det tidigare upphandlingsavtalet som ingicks den 3 december 2015. Den trafik som bedrivs med stöd av det tidigare upphandlingsavtalet fortsätter i enlighet med tidigare överenskomna villkor.

Beslut om hur det fyraåriga tilläggsanslaget kommer att användas 2020–2021 avtalas särskilt vid en senare tidpunkt.

Regeringen har beslutat att öppna persontrafiktjänsterna på järnvägarna för konkurrens. Avregleringen betyder att VR:s ensamrätt att bedriva persontrafik på Finlands bannät upphör. De tillägg som nu görs i den upphandlade avtalstrafiken har inga konsekvenser för avregleringen.

Ytterligare information:

Iida Huhtanen, regeringssekreterare, tfn 0295 342 613