Minister Berner till EU-rådet för transport

Pressmeddelande 29.11.2016 16.00 fi sv en

Europeiska unionens transportministrar samlas i Bryssel den 1 december 2016. I ministerrådet representeras Finland av kommunikationsminister Anne Berner.

Det är meningen att ministrarna vid mötet ska anta rådets allmänna riktlinje om kommissionens förslag till förordning om reviderade säkerhetsbestämmelser för den civila luftfarten och om ett reviderat mandat för den Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA).

Finland understöder den föreslagna allmänna riktlinjen och dess målsättningar för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå för luftfarten och för att främja flygbranschens konkurrenskraft, den ekonomiska tillväxten och den inre marknaden i EU. Vidare anser Finland att det är viktigt att förslaget till förordning möjliggör en risk- och prestationsbaserad reglering av obemannade luftfartyg och att regleringen ger tillräckligt med rum för att beakta lokala förhållanden.

Vid mötet väntas ministrarna också enas om rådets allmänna riktlinjer om två direktivförslag som avses förenkla och smidiggöra reglerna om säkerheten på passagerarfartyg och om inspektionssystemet för passagerarfartyg. Finland tycker det är bra att regleringen luckras upp och att den administrativa bördan minskas och tänker därför godkänna förslagen.

Dessutom tar rådet del av kommissionens direktivförslag som gäller registreringen av passagerare och den anmälningsskyldighet som gäller när ett fartyg anlöper en hamn.

Som övriga ärenden behandlas bland annat kommissionens och det nuvarande ordförandelandet Slovakiens meddelanden och det kommande ordförandelandet Maltas arbetsprogram.

Ytterligare information:

Timo Kievari, enhetsdirektör, tfn 0295 342 620, förnamn.efternamn@lvm.fi, @TimoKievari