null Minister Berner träffar sina nordiska kolleger under temat minskade utsläpp från trafiken

Minister Berner träffar sina nordiska kolleger under temat minskade utsläpp från trafiken

Pressmeddelande 06.03.2017 13.11 fi sv en

Kommunikationsminister Anne Berner har bjudit in nordiska transport- och energiministrar för att diskutera aktuella ändringar inom transportsektorn. Sammanträdet hålls den 8 mars på Nestes raffinaderi i Sköldvik i Borgå.

Tema för mötet är växthusgasutsläpp från trafiken och åtgärder som behövs för att minska utsläppen. Europeiska kommissionen föreslog för medlemsstaterna sommaren 2016 nya bindande mål att minska utsläppen och målen är starkt riktade till transportsektorn. För de nordiska medlemsstaterna föreslås att de fram till 2030 ska minska utsläppen med 39–40 % från 2005 års nivå.

- De nordiska länderna gör klokt i att samarbeta för att nå de uppställda utsläppsminskningsmålen. Gemensamma lösningar för att minska utsläppen ger oss också möjligheter till ny affärsverksamhet och innovationer, säger minister Berner.

På mötesagendan står en diskussion om de ändringar som behövs i transportsystemet, hurdana lösningar nordiska företag har att erbjuda, utsläppssnåla transport- och serviceinnovationer samt eventuella gemensamma verksamhetsmodeller i de nordiska länderna.

I mötet deltar bland andra Sveriges energiminister Ibrahim Baylan samt Norges transportminister Ketil Solvik-Olsen.

Ytterligare information: Mikael Nyberg, överdirektör, tfn 040 837 8794