Minister Berner: Utredningen om ansvaret kring Finavias derivatinstrument fortsätter

Pressmeddelande 26.05.2016 12.34 fi sv en

Statens revisionsverk, Finansinspektionen och polisen fortsätter utredningen om ansvarsfrågorna kring Finavias derivataffärer. Enligt Finansinspektionen och polisen är det Finavia själv som tagit initiativet till att undersöka ansvaret mellan banken och bolagets tidigare ledning i fråga om bolagets derivatavtal.

Kommunikationsminister Anne Berner berättar om den fortsatta handläggningen av ärendet efter bolagsstämman som hålls tisdagen den 31 maj.

Kontakt: Taina Pieski, kommunikationsdirektör, tfn 050 5351574