null Minister Harakka deltar i en videokonferens om coronaviruset för EU:s transportministrar

Minister Harakka deltar i en videokonferens om coronaviruset för EU:s transportministrar

Pressmeddelande 18.03.2020 15.28 fi sv en

Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Statsrådet / Laura Kotilainen)

Onsdagen den 18 mars deltar kommunikationsminister Timo Harakka i en videokonferens som EU-ordförandelandet Kroatien ordnar för transportministrarna.

Syftet med mötet är att utbyta information om åtgärder som vidtagits med anledning av coronaviruset inom sektorerna för trafik och transport samt att diskutera åtgärder för att minimera störningarna på EU:s inre marknad.

Minister Harakka har för avsikt att berätta om de finländska myndigheternas åtgärder bl.a. för att stänga Finlands gränser och begränsa rörelsefriheten samt att ge en översikt över den finländska trafik- och transportsektorns nuvarande funktionsförmåga.

Ytterligare information:

Matti Sadeniemi, specialmedarbetare, tfn 040 586 7234