null Minister Harakka företräder Finland vid mötena för EU:s transportministrar och telekommunikationsministrar

Minister Harakka företräder Finland vid mötena för EU:s transportministrar och telekommunikationsministrar

Pressmeddelande 03.06.2020 14.44 fi sv en

Flaggor från EU-länder (Foto: Shutterstock)

Ordförandelandet för Europeiska unionens råd, Kroatien, ordnar ett informellt videomöte för transportministrarna den 4 juni och ett videomöte för telekommunikationsministrarna den 5 juni. Vid mötena företräds Finland av kommunikationsminister Timo Harakka. Vid mötena fattas inga formella beslut.

Transportministrarna ska diskutera hållbar och digital återhämtning inom transportsektorn. Europeiska kommissionen har som mål att bekämpa klimatförändringen och främja digitaliseringen parallellt. Den 27 maj offentliggjorde kommissionen ett stimulanspaket som också syftar till att påskynda den gröna övergången och den digitala omvandlingen.

Telekommunikationsministrarna kommer att diskutera prioriteringarna i EU:s digitala politik under tiden efter covid-19-pandemin. Diskussionen kommer också att gälla ibruktagandet av digital teknik, såsom artificiell intelligens, kommunikationsförbindelser och data. Dessutom ska kommissionen rapportera om utvecklingen av kontaktspårnings- och varningsappar.

Tyskland informerar ministrarna om programmet i sitt kommande ordförandeskap i Europeiska unionens råd. Tyskland inleder sitt ordförandeskap den 1 juli 2020.

Ytterligare information:

Johanna Juselius, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 372 7062