Minister Harakka: Regeringen stöder kollektivtrafiken och satsar på cybersäkerhet

Pressmeddelande 23.05.2022 16.52 fi sv en

Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Suvi-Tuuli Kankaanpää, Keksi)

Regeringen behandlade den andra tilläggsbudgeten för 2022 vid sina förhandlingar den 20 maj 2022. De anslagsökningar som regeringen föreslår ska svara mot de stigande transportkostnaderna och förbättra informationssäkerheten inom den offentliga sektorn och hos företagen.

- Kollektivtrafiken stöds fortsättningsvis på ett systematiskt sätt, liksom elektrifieringen av bilbeståndet och nya drivmedel för den tunga trafiken, konstaterar kommunikationsminister Timo Harakka.

I april 2022 fastställde ministerarbetsgruppen för beredskap riktlinjer för stödjande av transportbranschen och för det övergripande paketet för en grön omställning för 2022 och 2023. I den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen ett anslag på 75 miljoner euro för det nya transportstödet för logistikbranschen.

För anskaffningsstödet för renodlade elbilar reserveras åren 2022–2023 tilläggsfinansiering till ett belopp av sammanlagt 13 miljoner euro (kommunikationsministeriet) och för stödet för laddningsinfrastruktur till husbolag till ett belopp av sammanlagt 30 miljoner euro (miljöministeriet). För stödet till den offentliga distributionsinfrastrukturen för el och gas för transport reserveras sammanlagt 21,5 miljoner euro (arbets- och näringsministeriet).

Stödet till kollektivtrafiken fortsätter

Regeringen föreslår ett tillägg på 48 miljoner euro för stödet till kollektivtrafiken. Med hjälp av anslaget ersätts stadsregionerna för uppskattningsvis hälften av de biljettförluster som beror på det minskade passagerarantalet, med totalt 28 miljoner euro. För att kompensera de ökade transportkostnaderna anvisas dessutom 12,5 miljoner euro. För att kompensera närings-, trafik- och miljöcentralernas upphandling inom transportsektorn för ersättande av den trafik som bedrivs på marknadsvillkor och för att kompensera de ökade trafikkostnaderna anvisas 7,5 miljoner euro.

- Staten har kraftigt understött ordnandet av kollektivtrafik i en svår situation. Efter det fjärde stödpaketet stiger kollektivtrafikstödet 2020–2022 till 300 miljoner euro, säger minister Harakka.

Cybersäkerheten förbättras i hela samhället

För åtgärder som ska förbättra beredskapen inför cybersäkerhetshot föreslås det anslagsökningar på sammanlagt cirka 38 miljoner euro. Förslagen hänför sig till flera förvaltningsområden och ett flertal olika ämbetsverk.

För utveckling av informationssäkerheten i Finland anvisas ett anslag på 6 miljoner euro. Inom ramen för detta anslag kan företag inom branscher som är nödvändiga med tanke på samhällets funktion och deras centrala tjänsteleverantörer och organisationer beviljas tidsbunden finansiering för förbättring av informationssäkerheten.

-Jag har länge drivit på finansieringen för förbättring av informationssäkerheten hos företag. Det är viktigt att man utöver inom den offentliga förvaltningen också finansierar krävande säkerhetstest inom den privata sektorn, säger minister Harakka.

Tilläggsbudgetpropositionen lämnas till riksdagen vid statsrådets allmänna sammanträde som inleds onsdagen den 25 maj kl. 13.

Ytterligare information:

Ilkka Hamunen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 478 1027, ilkka.hamunen@gov.fi (trafik och transport)

Antti Malste, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 400 1628, antti.malste@gov.fi (cybersäkerhet)