Tillbaka

Minister Huovinen är nöjd över att de allvarliga trafikolyckorna har minskat

Minister Huovinen är nöjd över att de allvarliga trafikolyckorna har minskat

Pressmeddelande 25.01.2007 14.26 sv

Kommunikationsminister Susanna Huovinen är nöjd över att antalet dödsoffer i trafiken har minskat.

Huovinen konstaterar att mycket har gjorts för att förbättra trafiksäkerheten. Statsrådet fattade i mars 2006 ett principbeslut om att förbättra säkerheten i vägtrafiken. I det betonas ett bättre vägnät, utnyttjande av ny teknik, effektivare övervakning och utveckling av körundervisningen.

- Även om antalet förolyckade i trafiken har minskat finns det mycket arbete kvar för att den positiva utvecklingen skall fortsätta, sade Huovinen.

Ministern är oroad särskilt över de olyckor som drabbar unga. I synnerhet antalet ungdomar som omkommit vid utkörningar har ökat. Man bör också fästa uppmärksamhet vid äldre personer som rör sig i på vägarna. Deras andel ökar hela tiden.

Också i fråga om attityderna i trafiken finns det sådant som bör förbättras. Aktörerna inom trafiksektorn bör fortsätta påverka attityderna, men i sista hand bör var och en själv ta ansvar för ett trafikbeteende som är tryggt och som följer reglerna.

Enligt statistikcentralen omkom i fjol 330 personer i vägtrafiken. Det är 36 färre än år 2005.
Ytterligare information:
statssekreterare Ulpu Iivari, tfn (09) 160 28325 eller 040 504 7662