Minister Huovinen: Mobiltelevisionen behöver en europeisk standard

Pressmeddelande 28.09.2006 13.50 sv

Europa får inte få bli efter den övriga världen med att ta i bruk mobiltelevision. I hela EU behövs åtminstone ett mobiltelevisionsnät som använder en gemensam standard, så att man för tjänsterna får en marknad som täcker hela Europa.

Kommunikationsminister Susanna Huovinen tog upp mobiltelevisionens utveckling vid det internationella seminariet om informationssamhället i Esbo den 28 september.

- För närvarande strävar branschen till att välja en gemensam teknisk standard. Också vi beslutsfattare har i dag på detta seminarium betonat betydelsen av en gemensam standard för utvecklingen av det europeiska informationssamhället, berättar minister Huovinen.

- Jag är nöjd att vi i Finland nu har ett lagförslag om detta under beredning i riksdagen. Ett godkännande av förslaget skulle göra verksamhetsmiljön klarare och skulle göra det lättare att starta kommersiell mobiltelevisionsverksamhet, säger minister Huovinen.

Europeiska kommissionen kommer nästa år med ett meddelande om utvecklingen inom mobiltelevision. Minister Huovinen diskuterade frågan med kommissionär Viviane Reding, som deltog i seminariet och som ansvarar för ärenden kring informationssamhället och media.

Förutom en gemensam standard är det för mobiltelevisionens utveckling viktigt att man hittar de radiofrekvenser som behövs. Den här frågan skall granskas i samband med att kommissionen förnyar kommunikationslagarna.


Inriktning åt EU:s program för informationssamhället

Seminariet som arrangerades i Dipoli i Esbo var en del av en tvådagars konferens om informationssamhället som hålls i anslutning till Finlands EU-ordförandeskapsperiod. EU:s i2010-konferens om informationssamhället arrangerades av kommunikationsministeriet, Europeiska kommissionen och Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet Enisa.

I samband med konferensen publicerades ordförandens slutsatser om utvecklingen i EU:s informationssamhälle. I dem drar man upp riktlinjer för de viktigaste åtgärderna inom Europeiska unionens i2010-strategi för informationssamhället. Slutsatserna presenteras för teleministrarna vid rådets möte i december.

Vid seminariet diskuterade man med hjälp av konkreta exempel utvecklingen i EU:s informationssamhälle och den nya teknikens betydelse för Europas konkurrenskraft. I seminariet deltog cirka 300 beslutsfattare och experter från Europa och Japan.

Ytterligare information:

biträdande avdelningschef Kristiina Pietikäinen, tfn (09) 160 28676
informationschef Jaana Beversdorf, tfn (09) 160 28334, 040 527 2599


Material och videoupptagningar från seminariet finns på webbplatsen www.i2010.fi