Minister Huovinen: Stöd till isbrytningskostnaderna för trafik med förbindelsefartyg

Pressmeddelande 26.04.2006 13.15 sv

- Det är skäl att utveckla trafiken med förbindelsefartyg i skärgården. Man borde till exempel kunna bevilja stöd till isbrytning för trafiken med förbindelsefartyg från de medel som är reserverade för bidragsbaserad trafik med förbindelsfartyg, anser kommunikationsminister Susanna Huovinen.

Huovinen berättade sin åsikt då hon svarade på ett riksdagsspörsmål av ledamot Sirpa Paatero. Spörsmålet gällde tryggandet av verksamhetsmöjligheterena för skärgårdstrafiken året runt. Huovinen konstaterade att kommunikationsministeriet bereder förändringar i den förordning som gäller stöd till skärgårdstrafik. Förändringarna skulle bredda grunderna för beviljande av stöd.

I spörsmålet nämndes skilt trafiken med förbindelsefartyg i skärgårdsområdet Kotka-Pyttis. Enligt Huovinen är det i området av kostnadsskäl inte möjligt att ordna isbrytning på ett sådant sätt att trafiken med förbindelsefartyg skulle kunna skötas under alla isförhållanden.

- Beträffande trafiken med förbindelsefartyg i Kotka-Pyttis bör man dessutom beakta att man för den använder den klart största delen av medlen för bidragsbaserad trafik med förbindelsefartyg, påpekade ministern.Ytterligare information:
regeringsrådet Pekka Kouhia, tfn 040 771 8522