Minister Kiuru: De grundläggande posttjänsterna måste tryggas

Nyhet 19.08.2011 12.48 fi sv

Itella har meddelat att koncernen kommer att inleda ett sparprogram. Sparåtgärderna är ett sätt att anpassa sig till den pågående omvälvningen inom elektronisk kommunikation. Itella är det enda företaget i Finland som har koncession för att bedriva postverksamhet.

I postlagen säkerställs det att posten delas ut fem dagar i veckan, att brev- och pakettjänsterna är rimligt prissatta och att nätet av serviceställen bevaras. Enligt Itella äventyrar sparåtgärderna inte dessa tjänster. Det är viktigt att Itella i all sin verksamhet säkrar utbudet av de grundläggande posttjänsterna, anser bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru.