Minister Kiuru: Postutdelning är en viktig basservice

Pressmeddelande 16.06.2014 15.53 fi sv

Undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru anser att det är viktigt att Itella Posten Ab i all sin verksamhet säkerställer utbudet av basservice och förutsätter snabba åtgärder av bolaget för att avlägsna utdelningsstörningarna.

- Den centrala förpliktelsen i postlagen är att postens basservice garanteras riksomfattande i både städer och på glesbygdsområden, betonar undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru.

- Det är inte godtagbart att en stor del hushåll lider på grund av omorganiseringen i utdelningsrutterna och till följd av störningar i utdelningen blivit utan sin dagliga post. Itella borde nu överväga sin strategi utgående från om bolaget kan genomföra sin centrala uppgift, kräver minister Kiuru.

Kommunikationsverket meddelade den 12 juni att Itella Posten Ab har brutit mot postlagens utdelningsplikt för brev inom de samhällsomfattande tjänsterna. Det har sedan april varit störningar särskilt inom utdelningen i huvudstadsregionen och Åboregionen.

Kommunikationsverket gav ett beslut där verket förutsätter Itella att fortsätta vidta de åtgärder som bolaget föreslår för att avlägsna störningarna. Därtill meddelade verket att de effektiverat övervakar genomförandet av utdelningen.

En tjänsteleverantör som i postlagen fastställs som ett företag inom de samhällsomfattande tjänsterna ska genomföra postutdelning varje vardag. Svårtillgängliga skärgårds- eller ödemarksområden utgör ett undantag från detta. Högst 300 hushåll kan stå utanför femdagars utdelning.

Kommunikationsverket har utsett Itella Posten Ab till det företag som tillhandahåller de samhällsomfattande tjänsterna.

De samhällsomfattande tjänsterna omfattar brevförsändelser som kan lämnas vid ett verksamhetsställe för transport. Utdelningsplikten berör inte av företag använda, avtalsbaserade brevtjänster eller utdelning av tidningar och oadresserad reklampost.

Ytterligare information:

Antton Rönnholm, specialmedarbetare, tfn 0295 34 2676
Laura Vilkkonen, lagstiftningsråd, chef för enheten, tfn 0295 34 2391