Minister Kyllönen invigde det första biooljedrivna fartyget

Pressmeddelande 14.06.2012 09.26 fi sv en

Trafikminister Merja Kyllönen invigde Oy Gaiamare Ab:s nya specialfraktfartyg tisdagen den 5 juni i Åbo. Det är fråga om det första såhär stora fartyget i världen som använder miljövänlig bioolja som drivmedel. Specialfartyget är cirka 105 meter långt och 19 meter brett.

- Detta är ett betydande framsteg i den finska miljövänliga sjöfartens historia. Nu måste vi satsa på en allt renare sjöfart och biooljefartyget uppfyller alla nuvarande och kända framtida EU- och internationella utsläppskrav, sade minister Kyllönen i samband med invigningen av fartyget.

Det biooljedrivna maskineriet i Gaiamares fraktfartyg är mycket utsläppssnålt. Vid planeringen av fartyget har man dessutom försökt minska de miljöskador som fartyget orsakar, förbättra sjösäkerheten och utöka energieffektiviteten.

- Jag tror att dessa egenskaper gör fartyget till framtidens flaggskepp. Fartygets oljeuppsamlingsanordningar företräder mångbrukstänkande och djärvhet, sade minister Kyllönen.

Specialfraktfartyget lämpar sig för mångsidig användning i olika uppgifter. Fartyget har bland annat oljeuppsamlingsberedskap för eventuella olyckssituationer. Fartyget opererar normalt i kommersiell trafik, men vid en eventuell oljeskada kan fartyget snabbt utrustas med oljeuppsamlingsanordningar och förflytta sig till skadeområdet.

Fartyget är i huvudsak avsett att användas i trafik på norra Östersjön.

Gaiamares fraktfartyg är en del av programmet för miljöstöd för finländska fartyg. I december 2010 beviljade kommunikationsministeriet Oy Gaiamare Ab 2 miljoner euro för investeringar som förbättrar fartygens miljöskydd.


Ytterligare information: Tero Jokilehto, enhetschef, tfn 0295 34 2568