Minister Kyllönen: Skolorna börjar, lätta på gasen

Pressmeddelande 09.08.2012 09.10 fi sv

Sans och påpasslighet är på sin plats igen då skolorna börjar och många små skolelever rör sig i trafiken. Förra året omkom åtta och skadades nästan 550 barn under 15 år i trafiken.

- Trafiksäkerheten är framför allt de vuxnas ansvar. Att följa hastighetsbegränsningarna och trafikreglerna ökar säkerheten för alla. Jag uppmanar därför alla bilister: skolorna börjar - lätta på gasen, säger trafikminister Merja Kyllönen.

Trafikskyddets kampanj i samband med skolstarten har den passande sloganen: varje väg är en skolväg - följ hastighetsbegränsningen.

Lägre hastigheter inom tätort både förebygger och minskar följderna vid en eventuell olycka. För höga hastigheter inom tätort leder också till andra förseelser. Ju högre hastighet, desto mindre tid har föraren att uppfatta trafiksituationen och reagera på möjliga förändringar, som exempelvis på trafikljusväxling.

- Att köra mot rött ljus är fortfarande rätt så allmänt. Enligt en undersökning utförd av Trafikskyddet kör man uppskattningsvis mot rött ljus var femte gång ljusen växlar. Så här borde det inte längre se ut på 2000-talet i Finland, betonar Kyllönen.

- Du är aldrig ensam i trafiken. Påpasslighet, att ta andra människor i beaktande och att följa trafikreglerna gör trafiken smidigare, säkrare och trevligare för alla. Vi har alla en bra bit kvar för att nivån på trafiksäkerheten i Finland ska nå upp till den goda nordiska nivån.

Säkerhet i trafiken förutsätter ett gemensamt åtagande som är oberoende av kön, ålder eller nationalitet. Ett exempel på detta är de europeiska ungdomsledarnas undertecknande av Europeiska unionens trafiksäkerhetsdeklaration.

- I deklarationen tror de unga att ingen vill betala ett så högt pris för trafiken som det som trafikolyckor ger upphov till. Den ursprungliga avsikten med trafiken är ju att förbättra livskvaliteten, säger Kyllönen.

Ytterligare information: specialmedarbetare Sarianne Hartonen, tfn 0295 34 2325