Minister Kyllönen: Trafikbranschen behöver nya tjänster och innovationer

Pressmeddelande 15.05.2013 14.34 fi sv

Trafikminister Merja Kyllönen ser stora möjligheter för trafiken med digitaliseringen av samhället och de nya teknologierna.

- Digitaliseringen är en nyckelfaktor för många av våra centrala trafikpolitiska målsättningar: effektivitet och produktivitet i trafiksystemet, konkurrenskraft inom logistiken och kundinriktade tjänster, konstaterar minister Kyllönen.

Trafikminister Kyllönen talade om den nya tidens trafik under kommunikationsministeriets Trafikforum den 14 maj. Trafikforumet samlar årligen ihop trafikbranschens beslutsfattare för att diskutera trafikpolitikens utveckling och framtid.

Enligt Kyllönen har trafikbranschen möjlighet till stor tillväxt och till en ny sorts affärsverksamhet.

- Framtidens trafik erbjuder finländska företag utmärkta möjligheter till global affärsverksamhet. Marknadstillväxten baserar sig på det faktum att den ökade trafiken orsakar problem överallt i världen. De växande problemen skapar även möjligheter för dem som kan erbjuda lösningar på dem, säger minister Kyllönen.

Kyllönen betonar betydelsen av försök när trafikpolitiken förnyas.

- Genom försök får man på ett snabbare och mer kostnadseffektivt sätt idéer och innovationer från idéstadiet till marknaden och till användarna så att de kan testa dem. Möjligheten att misslyckas är även en väsentlig del av försökskulturen. Man lär sig av misstagen och går vidare, betonar Kyllönen.

Kyllönen lyfter även fram behoven av att förändra förvaltningen.

- Trafikpolitikens grunder bör förnyas så att de motsvarar dagens utmaningar. Man måste börja använda de möjligheter som utvecklingen erbjuder. Inom trafikbranschen finns potential för förnyelse om man bara ger möjlighet till det.

- Branschen har ansvar för att producera innovationer och nya exportprodukter. Förvaltningen och vi beslutsfattare har som uppgift att göra det möjligt. Med hjälp av intelligens och kunnande kan finländska företag bli globalt marknadsledande inom trafiktjänster.

Kommunikationsministeriets färska rapport om öppna data och den intelligenta strategi för trafiken som snart publiceras skapar förutsättningar för att man ska kunna dra nytta av digitaliseringen.

- Världen är föränderlig och vi har inte råd att stå kvar där vi är. Vi måste vidare utan att alltid vara helt säkra på i vilken riktning vi är på väg. Dagens trafikpolitiska lösningar syns bland oss i årtionden framöver.

Ytterligare information:
Sarianne Hartonen, specialmedarbetare, tfn 050 371 2294