null Minister Lindén: Bredband till skäligt pris blir basservice jämförbar med posten

Minister Lindén: Bredband till skäligt pris blir basservice jämförbar med posten

Pressmeddelande 26.02.2009 15.36 fi sv

Riksdagen förde i går den 25 februari remissdebatt om förnyande av föreskrifterna om samhällsomfattande tjänster i kommunikationsmarknadslagen.

- Från att ha varit en lyxvara har goda teleförbindelser blivit en nödvändighet, eftersom medborgarnas arbete och fritid kräver högklassiga datakommunikationsförbindelser. Finländarna kan på riktigt vara fullvärdiga medborgare i vardagens informationssamhälle endast om de har tillräckliga kommunikationsförbindelser för att kunna använda tjänsterna på nätet, konstaterar kommunikationsminister Suvi Lindén.

- Regeringen förbättrar tillgången på snabba datakommunikationsförbindelser. Så skapar man en möjlighet för alla finländare att använda elektroniska tjänster, påminner Lindén.

Enligt lagpropositionen föreskriver kommunikationsministeriet med sin bestämmelse en minimihastighet för den internetförbindelse som erbjuds alla. I det första skedet föreslås att innehållet i förpliktelsen att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster ändras så att minimihastigheten för internetförbindelsen höjs till 1 megabit per sekund.

Enligt den förpliktelse att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster som för närvarande är i kraft är kravet på internetförbindelsens hastighet endast 30-50 kilobit per sekund. Propositionen är också för sin del ett svar på den respons som kommit från medborgarna om att de verkliga hastigheterna inte alls motsvarar de hastigheter som marknadsförts.

- Jag har för avsikt att skilt bedöma om man också bör höja de kompensationer som betalas till konsumenterna, för att man ska få ordning på den vilseledande marknadsföringen av bredband, lovar minister Lindén.

Finland är det första landet i Europeiska Unionen och ett av de första i hela världen som garanterar sina medborgare en dylik tjänst. Avsikten är att en bredbands-internetförbindelse på 1 megabit till ett skäligt pris ska vara tillgänglig för alla medborgare senast den 31.12.2010.

Ytterligare information:
specialmedarbetare Sami Paatero, tfn (09) 160 28324
kommunikationsrådet Juhapekka Ristola, tfn (09) 160 28588