Minister Lindén till bredbandskommissionens möte i Genève

Pressmeddelande 09.07.2010 15.23 fi sv en

Minister Suvi Lindén deltar i FN:s bredbandskommissions första möte på söndagen den 11 juli. Flera inflytelserika personer på hög nivå samlas i Genève för att diskutera bredbandets och ICT-teknologins roll i utvecklingsländerna. Kommissionen har till uppgift att hitta metoder för att skapa fungerande bredbandsförbindelser för människor i utvecklingsländerna.

Finland var det första landet i världen med att definiera internetförbindelser som en del av de samhällsomfattande tjänster som ska vara tillgängliga för alla.

- Detta har väckt ett enormt intresse runt om i världen. Att göra bredbandsförbindelser tillgängliga för medborgarna även i utvecklingsländerna stöder den ekonomiska och sociala utvecklingen, konstaterar minister Lindén.

Bredbandskommissionens mål är att utarbeta rekommendationer angående uppfyllandet av FN:s millenniemål med hjälp av de möjligheter som informationssamhället och informationstekniken ger. FN:s millenniemål syftar till att lösa världens stora utvecklingsproblem fram till år 2015.

- En omfattande bredbandstäckning är viktig med tanke på uppnåendet av millenniemålen, men också för företagen. ICT är en betydande faktor för tillväxt och produktivitet, framhäver Lindén.

Ordförande för kommissionen är Rwandas president Paul Kagame och Carlos Slim Helú, styrelseordförande i telejätten Grupo Carso. Kommissionen rapporterar om resultaten av sitt arbete i september i samband med FN:s generalförsamling i New York. Bredbandskommissionens övriga medlemmar: http://www.itu.int/bbcommission/commissioners.html

Minister Lindén kallades till medlem av FN:s bredbandskommission i maj.


Ytterligare information:
specialmedarbetare Anna Anttinen tfn 09 160 28324
förnamn.efternamn@lvm.fi