Minister Luhtanen: Inga beslut om indragning av tågturer

Pressmeddelande 25.02.2005 00.00 sv

Kommunikationsminister Leena Luhtanen betonar att ministeriet inte har fattat något beslut om att minska upphandlingen av tågtrafik. Hon påpekar att än så länge har inte heller regeringen fattat beslut om de anslag som skall anvisas till upphandling av transporttjänster.

Luhtanen hänvisar till en lista som spridits ute i offentligheten om tågturer som hotas av indragning. Listan grundar sig på kommunikationsministeriets verksamhets- och ekonomiplan för åren 2006-2009 som kommer att publiceras inom kort. I planen granskas effekterna av olika finansieringsalternativ.

Luhtanen anser att det är för tidigt att ta politisk ställning till en eventuell nedläggning vissa tågavgångar, eftersom förhandlingarna med VR om totalpriset på upphandlade turer fortfarande pågår.

- Saken granskas som en helhet efter det att regeringen har fastställt budgetramarna. Då beaktas bland annat de nya finansieringsbehov som direktbanan Lahtis-Kervo och rälsbussarna ger upphov till. Det är normal praxis att göra upp olika kalkyler som stöd för rambeslutet, säger Luhtanen.


Ytterligare information

statssekreterare Perttu Puro, tfn (09) 160 28325