Minister Luhtanen påskyndar förnyandet av lagen om farledsavgift

Pressmeddelande 08.03.2005 00.00 sv

Kommunikationsminister Leena Luhtanen tog upp den oklara situationen beträffande farledsavgifterna inom sjöfarten då hon talade vid Helsingfors hamndag den 8 mars. Luhtanen berättade att ministeriet noterat att det nuvarande förfarandet med farledsavgifter förorsakar stora bekymmer bland aktörerna på området.

- En arbetsgrupp tillsatt av ministeriet söker för närvarande en lösning i frågan om farledsavgifterna. Arbetsgruppen har sökt en skattemodell som kunde garantera bl.a. att fartygen har god förmåga att gå i is och att den nuvarande kostnadsnivån bibehålls.

- Jag har bett arbetsgruppens ordförande, överdirektör Harri Cavén att påskynda betänkandet. Arbetet måste snabbt fås färdigt och den nya lagstiftningen träda i kraft så att frågorna om ansvar, betalningsgrunder och kostnadseffekter är klara för alla aktörer.

Luhtanen gick i sitt tal på nytt igenom bakgrunden till beredningen av lagen om farledsavgift. - I slutet av senaste år lade ju regeringen ett förslag om att ändra lagen om farledsavgift så att Sjöfartsverket skulle ha fått ökad prövningsrätt vid fastställandet av fartygens isklasser. Detta skulle ha gjort det nuvarande förfarandet med efterdebitering och jämkning klarare. Förslaget drogs tillbaka från riksdagsbehandlingen, då grundlagsutskottet tolkade farledsavgifterna som skatt.