Tillbaka

Minister Vehviläinen: En attitydförändring behövs i trafiken

Minister Vehviläinen: En attitydförändring behövs i trafiken

Pressmeddelande 25.03.2008 15.37 sv

Trafikminister Anu Vehviläinen efterlyser förändrade attityder för att förbättra trafiksäkerheten.

- Många trafikolyckor kan undvikas om man uppför sig på rätt sätt i trafiken. Jag är bekymrad för att i synnerhet själviskheten och likgiltigheten ökar.

Trafikministern deltog i trafiksäkerhetsevenemanget på Kampen i Helsingfors den 25 mars.

- Trafiken kräver fortfarande nästan 400 offer årligen. Under de tio senaste åren har antalet olyckor inte minskat just alls. Det behövs en större satsning på trafiksäkerhetsarbetet. Det konstateras också med eftertryck i den trafikpolitiska redogörelse som inkommande fredag går till behandling i riksdagen, berättade Vehviläinen.

- Säkerheten förbättras också av de många vägprojekt som ingår i redogörelsen och av att anslagen för basväghållning höjs.

- Senaste höst beslutade vi fyra ministrar emellan att effektivt vidta åtgärder mot i synnerhet fall av rattfylleri och överhastighet. Åtgärderna har fortsatt. Till exempel polisen har fått en miljon euro i tilläggsfinansiering för precisionsalkometrar, drogtester och automatisk övervakning. Man har kunnat bygga ut den automatiska övervakningen till och med snabbare än planerat. Inom de närmaste veckorna överlämnar regeringen en lagproposition om att göra användningen av alkolås permanent. Enligt propositionen kan en person som gjort sig skyldig till rattfylleri genom att använda alkolås få behålla sin körrätt som ett alternativ till att meddelas absolut körförbud för en bestämd tid.

- Strävan att nå säkerhetsmålsättningarna får avsevärt stöd av att trafikbranschen samlar sina krafter och effektiverar sitt samarbete i trafikkampanjerna. Jag tror att upplysning som görs med Enska-märken når medborgarna och främjar arbetet för trafiksäkerhet, sade Vehviläinen.

Ytterligare information:
specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn (09) 160 28325 eller 044 058 1030
informationsdirektör Katariina Kivistö, tfn (09) 160 28330 eller 0400 502 128