Minister Vehviläinen: Myndigheterna beslutar om flygsäkerheten

Pressmeddelande 19.04.2010 20.17 fi sv

Transportministrarna i Europeiska Unionen höll i dag ett videokonferensmöte med anledning av de problem för flygtrafiken som förorsakats av askmolnet som uppstått vid vulkanutbrottet på Island.

På grund av tekniska problem kunde endast en del av EU-länderna delta i videokonferensmötet. Trafikminister Anu Vehviläinen hade för avsikt att vid mötet representera Finland. Efter flera timmars försök lyckades ordförandelandet emellertid inte få kontakt med alla länder. Finland lämnade skriftligt in sin åsikt till EU-ordförandelandet Spanien.

Transportministrarna hade för avsikt att diskutera de problem som förorsakas av begränsningarna i lufttrafiken samt resenärernas rättigheter under exceptionella förhållanden. Ministrarna hade också tilldelats Eurocontrol-myndighetens rekommendation att koordinera de europeiska ländernas begränsningar i fråga om luftrummet.

Minister Vehviläinen betonade Finlands åsikt att flygsäkerheten kommer i första hand.

- Finland representarar starkt den åsikten att flygsäkerhetsmyndigheterna står för bedömningen av hur askmolnet inverkar på flygtrafiken och beslutar om begränsningar i fråga om användningen av luftrummet. Det här beslutet fattas inte av flygbolagen. Vi kan inte pruta på flygsäkerheten. Flygtrafik får vara tillåten först då vi kan vara helt säkra på att flygsäkerheten är god. I den här frågan stöder Finland Eurocontrol-myndighetens åsikt, säger Vehviläinen.

Flygpassagerarnas rätt till ersättningar då luftrummet är stängt har under de senaste dagarna diskuterats i de olika EU-länderna.

- Situationen har visat att de nuvarande EU-reglerna om flygpassagerarnas rättigheter lämnar utrymme för olika tolkningar. I ersättningsparagraferna beaktas inte så exceptionella och överraskande (force majeure) situationer som den nu rådande. Långvariga och omfattande begränsningar av flygtrafiken kan bli oskäliga med tanke på flygbolagens ersättningsskyldighet, bedömer Vehviläinen.

- Finland anser det emellertid viktigt att man hittar en enhetlig tolkning av vilka kostnader flygbolagen är förpliktade att ersätta sina passagerare. Ersättningspraxis får inte vara beroende av vilket flygbolag passageraren har anlitat, betonade Vehviläinen.

I sitt ställningstagande framförde Finland att kommissionen bör bereda ett förslag till hur den nuvarande exceptionella situationen ska beaktas vid ersättningspraxis.

Ytterligare information
överdirektör Minna Kivimäki, tfn 040 754 9871