null Minister Vehviläinen och kommissionär Kallas diskuterade sjöfartens svavelutsläpp

Minister Vehviläinen och kommissionär Kallas diskuterade sjöfartens svavelutsläpp

Pressmeddelande 16.02.2010 16.01 fi sv

Trafikminister Anu Vehviläinen träffade EU:s nyutnämnda kommissionär för trafikfrågor Siim Kallas i samband med ett inofficiellt ministermöte den 12 februari i La Coruña i Spanien.

Den centrala frågan i diskussionen var de svavelbegränsningar för bränslen i sjöfarten som godkänts av Internationella sjöfartsorganisationen IMO. Enligt begränsningarna får svavelhalten i sjöfartsbränslet på specialområden, så som på Östersjön, år 2015 vara endast 0,1 procent.

Vehviläinen förde fram sin oro beträffande tillgången på lågsvavligt bränsle och kostnadsbelastningen för näringslivet.

En färsk utredning från kommissionen om raffinaderikapaciteten stöder Vehviläinens oro för tillgången på lågsvavligt bränsle. Vehviläinen föreslog för Kallas att EU borde vidta åtgärder gentemot IMO för att få tilläggstid med att ta i bruk begränsningarna.

En sådan möjlighet finns redan nu i IMO:s bestämmelser då det gäller andra än specialområden. Globalt är svavelgränsen 0,5 procent år 2020, men tillämpningen av gränsen kan fortfarande skjutas upp ifall man konstaterar problem med tillgången på lågsvavligt bränsle.

- Det borde vara möjligt att göra också på sjöfartens specialområden som på Östersjön, konstaterade Vehviläinen.

Minister Vehviläinen och kommissionär Kallas diskuterade trafikens roll i EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning (den s.k. EU2020-strategin). Vid mötet diskuterade man också förarnas arbetstidsdirektiv samt främjandet av intelligent trafik i EU-länderna.

Kommissionär Kallas konstaterade att minister Vehviläinen är den första av EU:s trafikministrar som han träffar på tu man hand. Vehviläinen bjöd in kommissionär Kallas på besök till Finland senare i vår.

Ytterligare information:
överinspektör Hannu Laurikainen, tfn 0400 969 293