Minister Virkkunens kondoleanser med anledning av flygolyckan i Jämijärvi

Nyhet 21.04.2014 14.07 fi sv en

Trafik- och kommunminister Henna Virkkunen framför sina och hela statsrådets kondoleanser med anledning av sportflygolyckan i Jämijärvi i Satakunta. Minister Virkkunen framför sina djupaste kondoleanser till offrens anhöriga och till alla som har berörts av den tragiska luftfartsolyckan.

Kommunikationsministeriet och Trafiksäkerhetsverket Trafi inväntar Olycksutredningscentralens utredning av händelserna. Därefter kan lyftfartsmyndigheterna utvärdera huruvida luftfartsbestämmelserna bör granskas till följd av olyckan. Under de senaste åren har det skett flera sportflygolyckor som krävt dödsoffer.

Ytterligare information:
Laura Rissanen, trafikministerns specialmedarbetare, tfn 041 540 4505
Pekka Henttu, luftfartsdirektör, Trafi, tfn 040 351 1931