Ministerarbetsgruppen för förvaltning och regional utveckling stöder trafikförvaltningens ämbetsverksreform

Nyhet 27.11.2008 14.42 fi sv

Ministerarbetsgruppen för förvaltning och regional utveckling stöder kommunikationsministeriets förslag till omorganisation av trafikförvaltningen. Ministerarbetsgruppen har behandlat ämbetsverksreformen inom trafikförvaltningen vid sina möten den 18 och 26 november 2008.

I den enhälliga mellanrapport som kommunikationsministeriet sammanställt tillsammans med de nuvarande myndigheterna inom trafikförvaltningen föreslås att Sjöfartsverkets farledsfunktioner, Vägförvaltningen och Banförvaltningscentralen slås ihop till ett nytt trafikledsverk samt att Fordonsförvaltningscentralen, Järnvägsverket, Luftfartsförvaltningen och Sjöfartsverkets sjösäkerhetsfunktioner slås ihop till en ny säkerhetsmyndighet för trafiken.