null Minna Kivimäki utnämnd till avdelningschef för trafikpolitiska avdelningen

Minna Kivimäki utnämnd till avdelningschef för trafikpolitiska avdelningen

Pressmeddelande 18.02.2010 13.24 fi sv en

Statsrådet har den 18 februari 2010 utnämnt juris kandidat Minna Kivimäki (född 1971) till avdelningschef för kommunikationsministeriets trafikpolitiska avdelning. Kivimäkis ämbetsperiod är femårig och börjar den 1 mars 2010.

Minna Kivimäki övergår till tjänsten som avdelningschef från tjänsten som chef för ministeriets enhet för trafiktjänster, där hon verkat sedan september 2008. Innan dess skötte hon vid ministeriet bland annat sjöfartsärenden och EU-frågor om trafik. Hon har också verkat som transportattaché vid Finlands ständiga representation vid EU i Bryssel.

Till ministeriets trafikpolitiska avdelning hör enheten för trafiktjänster, enheten för trafiksystem, trafiksäkerhetsenheten samt logistik- och Rysslandsenheten.

Ytterligare information:

kanslichef Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389, 0500 787 742