null Nationell strategi för gång och cykling

Nationell strategi för gång och cykling

Nyhet 21.04.2011 15.14 fi sv en

Kommunikationsministeriet har färdigställt en nationell strategi för gång- och cykeltrafiken fram till år 2020. Syftet med strategin är att etablera gång och cykling som trafikpolitiskt erkända färdsätt bland de andra trafikformerna i vårt trafiksystem.

Strategin siktar på att öka gång- och cykelresornas andel av den totala mängden resor. Målet är att gång- och cykeltrafikens andel av alla färdsätt år 2020 har ökat från 32 procent till 35-38 procent och att andelen korta personbilsresor har sjunkit i motsvarande grad.

Detta betyder att det år 2020 ska göras minst 20 procent mer gång- och cykelresor än år 2005. Uttryckt i antal är det fråga om över 300 miljoner gång- och cykelresor mer per år än under jämförelseåret 2005.