Nya radiokoncessioner: Två nya radiokanaler i de största städerna

Pressmeddelande 17.02.2011 16.06 fi sv

Finland får två nya radiokanaler som hörs i de största städerna. I övrigt fortsätter de nuvarande riksomfattande, regionala och lokala radiokanalerna sin verksamhet i stort sett oförändrad form under den följande koncessionsperioden.

Statsrådet beviljade den 17 februari tio riksomfattande koncessioner, två koncessioner för de största städerna samt 54 regionala och lokala koncessioner för radioverksamhet. Koncessionerna gäller från början av 2012 till slutet 2019.

De två nya riksomfattande koncessionerna för sändningar i de största städerna beviljades Basso Media och Radio Nostalgia som hör till NRJ Finland. Programmen kan höras i Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborg. Basso hörs dessutom också i Jyväskylä.

Samtliga riksomfattande kanaler fortsätter med sina tidigare frekvenshelheter. Koncessioner beviljades Nova, The Voice, Radio Energy, Radio Rock, SuomiPOP, Radio Aalto, Groove FM, Rondo FM, Radio Dei och Sputnik.

De nuvarande lokala och regionala stationerna fortsätter sin verksamhet i huvudsak med nya koncessioner. En del av de nuvarande stationerna beviljades koncession för ett nytt radiokoncept.

I huvudstadsregionen kompletteras radioutbudet med den nya kanalen Radio SUN. I Karlebyregionen beviljades det nybildade företaget Riofori Oy en koncession för en ny lokal frekvenshelhet.

Koncession för ett nytt koncept beviljades Radio Zoom i regi av Turun Paikallisradio Oy i Väståboland medan Mediatakojat Oy:s Open Radio erhöll en koncession för en ny frekvens och ett nytt koncept i Björneborg.

Koncessionsvillkoren har moderniserats. Av de lokala radiostationerna krävs också i fortsättningen att de regelbundet sänder lokala program. De lokala programmen kan vara nyhets-, sport- eller diskussionsprogram eller program som i övrigt behandlar ämnen som berör hörbarhetsområdet. Avsikten med de lokala programmen är att säkerställa att radioverksamheten betjänar befolkningen i området.

Ytterligare information:

specialmedarbetare Anna Anttinen, tfn 09 160 28324
kommunikationsrådet Asta Virtaniemi, tfn 09 160 28626 eller 040 519 6762