Nya regler om energieffektivitet för fartyg

Nyhet 20.07.2011 14.05 fi sv en

Internationella sjöfartsorganisationen IMO har godkänt nya regler som ökar energieffektiviteten hos nya fartyg. Nya fartyg kommer att ha både mindre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. De regler som nu godkändes har varit under beredning i flera år. Lösningen nåddes efter en vecka av intensiva förhandlingar.

Framsteg i förbättringen av Östersjöns tillstånd gjordes när IMO beslöt att utse det till ett specialområde där obehandlat toalettavfallsvatten från passagerarfartyg inte får släppas ut i havet. Enligt de nya reglerna kan passagerarfartyg tömma sitt avloppsvatten antingen i hamnarna eller rena det i egna avloppsreningsverk. Detta minskar näringsbelastningen i synnerhet i livligt trafikerade farleder.