Nya riktlinjer för innovativ trafikpolitik

Nyhet 12.04.2012 18.24 fi sv en

Trafikpolitiken ska planeras som en oskiljaktig del av det omgivande samhället. Ett gott samarbete mellan olika förvaltningsområden skapar förutsättningar för ett fungerande trafiksystem och en enhetlig samhällsstruktur. Nu behöver vi nytänkande och innovationer för att effektivisera samhällets funktioner och för att hushålla klokt med våra gemensamma resurser.

Regeringen överlämnade den 12 april till riksdagen en trafikpolitisk redogörelse där riktlinjerna för trafikpolitiken dras upp för åren 2012-2022.

I regeringsprogrammet betonas vikten av att trafikpolitiken kopplas till näringslivet, ekonomin, sysselsättningen och regionutvecklingen. En fungerande trafikpolitik bereds i samarbete mellan flera olika ministerier. Det räcker inte med en sektorspecifik granskning och därför krävs insatser med konsekvenser som berör hela samhället. För att nå detta mål intensifieras samarbetet främst mellan kommunikationsministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet.

I fråga om finansieringen flyttas tyngdpunkten från nya trafikinvesteringar till underhåll av det nuvarande trafiknätet. Målet är att tillgodose människornas behov av en fungerande vardag och smidiga resor. I budgetmanglingen den 22 mars 2012 fattade regeringen beslut om vilka trafikinvesteringar som ska inledas under denna regeringsperiod. Beslutet var historiskt eftersom det första gången som regeringen beviljade mer pengar för spårtrafik än för vägtrafik.