Nya skarp-tv-sändningar och mera programutbud i antennätet

Pressmeddelande 31.03.2011 15.03 fi sv en

YLE, MTV3 och Nelonen börjar riksomfattande sändningar med högupplösnings-tv i antennätet.

Statsrådet beviljade den 31 mars programkoncessioner för television för tre nya kanalknippen. Statsrådet vill påskynda inledandet och spridningen av högupplösningssändningar i antennätet och komplettera det nuvarande tv-utbudet.

Kanalknippe F är riksomfattande. VHF C:s sebarhetsområde täcker två tredjedelar av Finland ända till Norra Finland. Kanalknippe G syns i huvudstadsregionen.

Samtidigt beviljades VHF C -knippets nätkoncession till DNA Oy. F-knippets nätkoncession innehas enligt tidigare beslut av Anvia Oy.

- Med denna regerings beslut har tv-nätens kapacitet utökats ansenligt. Före övergången till digitalt hade vi endast fyra riksomfattande tv-kanaler. Nu har vi totalt nio skarp-tv-kanaler och 44 normalkanaler. Riksomfattande eller till invånarantalskoefficienten mycket betydelsefulla tv-kanalknippen finns redan tio. Därtill blev det ännu i över i kanalknippe G fri kapacitet, fastän alla ansökande fick en koncession, konstaterar kommunikationsminister Suvi Lindén.

Regeringen har med sin koncessionspolitik försökt öppna också tv-näten för konkurrens. På tv-marknaden finns nu i stället för en aktör tre nätoperatörer, av vilka Digita har fem, DNA tre och Anvia två kanalknippen.

Skarp-tv-sändningarna i VHF C -knippet:

MTV Oy (Canal+Series HD)
Sanoma Entertainment Finland Oy (4 Pro 2 HD)

Normalsändningarna i VHF C -knippet:

NGC Europe Limited (National Geographic)
Sanoma Entertainment Finland Oy (koncessioner för tre kanaler: Nelonen Kino, Nelonen Maailma och Nelonen Perhe)
URHOtv Oy (URHOtv)
Eurosport S.A. (Eurosport)
Nonstop Television AB (Showtime)
Networks Ab (Nickelodeon)
Discovery Networks Nordic (Discovery)

Skarp-tv-sändningarna i det riksomfattande F-knippet:

Discovery Communications Europe Limited (Discovery HD Showcase)
Eurosport S.A. (Eurosport HD)
MTV Oy (MTV3 HD)
Sanoma Television Oy (Nelonen HD)
Därtill har för Rundradion Ab reserverats utrymme för en av bolagets kanaler för högupplösningssändningar.

Normalsändningarna i det riksomfattande F-knippet:

BBC World News Limited (BBC World)
Nonstop Television Ab (Silver SD)

Normalsändningarna i G-knippet (huvudstadsregionen):

Discovery Networks Nordic (koncessioner för två kanaler: Discovery Channel och Animal Planet)
France24 (France24-nyhetskanal)
SBS Finland Oy (Radio City TV)

Därtill beviljade statsrådet en koncession till Seinäjoki TV Oy för det regionala kanalknippet i Seinäjoki.

Alla nu beviljade koncessioner är i kraft 1.4.2011-31.12.2016.

Ändring i Sanoma Entertainment Finland Oy:s programkoncession

Statsrådet beslutade att ändra den till Sanoma Entertainment Finland Oy beviljade programkoncessionen (KinoTV). Ändringen möjliggör en indelning av programutbudet i två olika programutbud med olika namn.

Statsrådet avslog SubTV Oy:s ansökan om ändring av koncessionen. SubTV hade ansökt om en ändring med vilken ett tillägg skulle ha gjorts i dess koncession som skulle ha inneburit en förpliktelse att sända nyhets- och aktualitetssändningar.

Ytterligare information:
kommunikationsrådet Asta Virtaniemi, t. 09 160 28626, 040 519 6762
kommunikationsrådet Ismo Kosonen, t. 09 160 28462, 050 511 6601