Nya televisionskoncessioner särskilt för högupplösningssändningar

Pressmeddelande 15.05.2014 13.52 fi sv

Statsrådet har den 15 maj 2014 beviljat fem sökanden programkoncessioner för kanalknippena EHF, C och H samt VHF A-C. I och med de nya koncessionerna ökar särskilt utbudet på högupplösningskanaler.

Programkoncessionen för UHF-frekvensområdets kanalknippe C beviljas till Sanoma Oy. Kanalens programutbud kommer i huvudsak att bestå av underhållnings- och faktaprogram samt inhemska kortfilmer.

Programkoncessionerna för kanalknippe H beviljas till Digi Waves Oy och Scandinaval Group Oy. Detta är första gången som programkoncessioner beviljas för kanalknippe H.

Koncessionerna för VHF-frekvensområdet beviljas till Sanoma Oy, MTV Oy och Fox International Channels Oy.

Koncessionerna för alla kanalknippen gäller fram till slutet av 2016.

Täckningen för kanalknippe UHF C är 78-90 procent av Fastlandsfinlands befolkning beroende på kanal. Kanalknippena använder nuvarande televisionsteknik (DVB-T-teknik).

Kanalknippena UHF H och VHF A-C använder ny sändningsteknik (DVB-T2) som möjliggör högupplösningssändningar och ännu nyare komprimeringsteknik (MPEG4). Detta betyder att man behöver en TV-apparat och digitalbox som stöder högupplösningsteknik för att kunna se på sändningarna. Kanalknippe UHF H når en del av befolkningen. VHF-nätet når nästan hela befolkningen.

Statsrådet godkände även den 15 maj 2014 Digita Oy:s ansökan om koncessionsändring i kanalknippe D.

Genom ändringen avlägsnades villkoret från Digitas koncession att innehavaren av koncessionen inte kan sälja mer än en tredjedel av nätets helhetskapacitet till ett serviceföretag. Efter ändringen är Digita skyldig att erbjuda nättjänster på jämlika och icke-diskriminerande grunder till alla tjänsteföretag. Tekniken som används för att bygga nätet bör möta DVB-T2-standarden.

Statsrådet kommer att utlysa programkoncessionerna för kanalknippe D:s lediga kapacitet för ansökan.

Högupplösningssändningar på hela antennätet

På antennätet för television övergår man stegvis till nyare sändningsteknik (DVB-T2) från och med 2017. Den nya tekniken ökar antalet tv-kanaler och utbudet högupplösningssändningar.

Bakom övergången till ny teknik ligger kommunikationspolitiska programmet för elektroniska medier som godkändes 2012 och internationella avtalsändringar. På basis av dem överförs frekvenser på 700 megahertz från tv:n till trådlösa bredband.

Ytterligare information

Sini Wirén, överinspektör, tfn 0295 34 2532 (koncessionsändringar för kanalknippen UHF C och H samt VHF A-C)
Kreetta Simola, kommunikationsråd, tfn 0295 34 2609 (Digita Oy:s koncessionsändring)