null Nya vägbeläggningsarbeten inleds på olika håll i Finland

Nya vägbeläggningsarbeten inleds på olika håll i Finland

Pressmeddelande 11.05.2020 12.00 fi sv en

Asfaltering av väg. (Foto: Trafikledsverket)

Landsvägar och gång- och cykelvägar beläggs i år mer än vad som planerats. I den mån det är möjligt tidigareläggs dessutom redan beslutade åtgärder för underhållet av trafikleder. 

– Vi riktar 20 miljoner euro i ytterligare finansiering till beläggning av landsvägar och gång- och cykelvägar. Under coronakrisen är det viktigt att trafikledsprojekt ska ligga i framkanten för att arbete och utkomst ska skapas på olika håll i Finland, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Kommunikationsministeriet har bett Trafikledsverket och närings-, trafik- och miljöcentralerna att öka och tidigarelägga genomförandet av objekten inom bastrafikledshållningen i hela Finland under 2020. För beläggning av landsvägar och gång- och cykelvägar anvisas finansiering till ett belopp av 20 miljoner euro mer än vad som tidigare beslutats. Dessutom har kommunikationsministeriet bett Trafikledsverket om att de åtgärder för trafikledshållning som redan planerats ska inledas så snabbt som möjligt.

Med det belopp på 20 miljoner euro som är avsett för beläggning kan det göras cirka 300 kilometer mer beläggning av landsvägar samt gång- och cykelvägar. Beläggningen av landsvägar samt gångvägar och cykelvägar förnyas i år på en sträcka av sammanlagt cirka 4300 kilometer, vilket är mer än dubbelt så mycket som i fjol. År 2019 belades landsvägarna på en sträcka om cirka 1700 kilometer.

Ytterligare information

Sabina Lindström, avdelningschef, tfn 040 527 6103, sabina.lindstrom(at)lvm.fi, Twitter @LindstromSabina