Nya vägtrafiklagen kompletteras

Pressmeddelande 17.12.2020 13.50 fi sv en

Snöskotrar på isen i Lappland (Bild: Shutterstock)

Regeringen föreslår att republikens president ska stadfästa vissa av riksdagen godkända lagtekniska ändringar och ändringar som gäller snöskotertrafik i den nya vägtrafiklagen. Den nya vägtrafiklagen trädde i kraft den 1 juni 2020.

På grund av covid-19-epidemin överförde riksdagen behandlingen av vissa helheter som ingår i den nya vägtrafiklagen från våren i år till hösten. Till dessa hör t.ex. ämbetsverksreformen inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde samt införandet av bestämmelser om användningen av tunga snöskotrar i vägtrafiklagen. Ändringarna träder i kraft den 11 januari 2021.

Under riksdagsbehandlingen ändrade riksdagen också innehållet för det vägmärke som anger snöskoterled (D8) så att märket endast gäller under den tid marken är snötäckt. Under märkets giltighetstid är det också förbjudet att använda fordon som dras av djur och att cykla på snöskoterleden.Vid användning av dessa led på sommaren iakttasnormala bestämmelser och principer för att färdas i terräng.

Dessutom fogade riksdagen en övergångsbestämmelse till lagen enligt vilken ett barn under sju år, fram till 1 juni 2021, som snöskoterpassagerare får använda en slalomhjälm i stället för en skyddshjälm av godkänd typ. Övergångsperioden gör det möjligt att skaffa skyddshjälmar av godkänd typ till barn inom skälig tid.

Vägtrafiklagen kompletterades också på våren i år bland annat med bestämmelser om parkering för hemvård och s.k. HCT-fordonskombinationer. Dessa kompletteringar trädde i kraft samtidigt med den nya vägtrafiklagen.

Vad händer härnäst?

Regeringen föreslog den 17 december 2020 att kompletteringarna vägtrafiklagen ska stadfästas. Lagen avses träda i kraft den 11 januari 2021.

Samlad information om den nya vägtrafiklagen finns på Transport- och kommunikationsverkets webbplats www.traficom.fi/sv/transport/vagtrafik/vagtrafiklagen2020.

Ytterligare information:

Kimmo Kiiski, trafikråd, tfn 050 539 5346