Olli-Pekka Rantala blir avdelningschef för KM:s avdelning för tjänsteproduktion

Nyhet 19.05.2016 14.39 fi sv en

Olli-Pekka Rantala (foto: KM/Tomi Parkkonen)

Statsrådet utnämnde den 19 maj 2016 pol.mag. Olli-Pekka Rantala (f. 1974) till avdelningschef för kommunikationsministeriets avdelning för tjänsteproduktion. Rantalas ämbetsperiod börjar den 1 september 2016 och upphör den 31 augusti 2021.

Olli-Pekka Rantala har sedan den 1 januari 2016 varit avdelningschef för ministeriets avdelning för kunskapshantering. Tidigare har han tjänstgjort som enhetschef för tre enheter på ministeriets kommunikationspolitiska avdelning. Dessförinnan har han arbetat som specialsakkunnig vid Finlands ständiga EU-representation i Bryssel.

Tjänsten som avdelningschef för avdelningen för tjänsteproduktion blev ledig när den nuvarande avdelningschefen Minna Kivimäki valdes till Finlands representant i Coreper I från och med den 1 september 2016.