Överenskommelse om inledningsåren för nya trafikprojekt

Pressmeddelande 08.05.2013 15.52 fi sv

Beslut om inledningstidpunkten för trafikinvesteringsprojekten enligt den trafikpolitiska redogörelsen togs av den trafik- och kommunikationspolitiska ministerarbetsgruppen den 7 maj 2013. Största delen av projekten inleds under åren 2014 och 2015.

Schemaläggningen för projekten grundar sig på rambeslutet som togs av stadsrådet den 20 mars 2013. Däri presenterades finansieringen för de pågående trafikprojekten och projekten gällande den trafikpolitiska redogörelsen för perioden 2014-2017. Syftet är att genomföra projekten på ett kostnadseffektivt sätt inom ramen för tillgänglig utvecklingsfinansiering.

År 2013 inleds byggandet av riksväg 8 Åbo-Björneborg. Miljötillståndet som beviljades för projektet föråldras i början av år 2014. Kommunikationsministeriet har föreslagit kontraktsbehörighet för projektet i årets tilläggsbudget.

År 2014 inleds tre vägprojekt: Förbättringen av lv 101 Ring I, riksväg 4 vid Rovaniemi och riksväg 5 vid S:t Michel. Dessutom inleds beredningen av E18 Fredrikshamn-Vaalimaa -projektet. I E18-projektet ingår även långtradarparkeringen i Vaalimaa. Planen är att projektet ska genomföras som ett samarbete mellan den offentliga och privata sektorn, dvs. ett PPP-livscykelprojekt som ska inledas år 2016. Dessutom inleds år 2014 reparationen av huvudlinjernas tjäl- och mjukmarksområden samt byggandet av råvirkesterminaler.

Riksväg 6 Davidsstad-Villmanstrand, riksväg 3 Tammerfors-Vasa (vid Laihela) samt riksväg 22 Uleåborg-Kajana inleds år 2015. Samma år inleds tre banprojekt: triangelspåret vid Riihimäki, förbättring av banan Ylivieska-Idensalmi-Kontiomäki (elektrifiering) och en ökning av kapaciteten mellan Helsingfors-Riihimäki. Dessutom inleds genomförandet av havsfarleden vid Raumo.

För att minimera störningarna i järnvägstrafiken som orsakas av projektet inleds förbättringen av funktionaliteten för Helsingfors bangård när centrumkvarteret i Mellersta Böle blir färdigt.

Av projekten i den trafikpolitiska redogörelsens projektprogram inleddes förbättringen av Ring III år 2013 med finansiering för förverkligandet från Vanda stad. Förnyelse av styrsystemen för väg-, havs- och järnvägstrafiken har inletts. MBT-projektet genomförs under åren 2014-2015 tillsammans med kommunerna.

Ytterligare information:

Mikael Nyberg, enhetschef, Kommunikationsministeriet, tfn 040 837 8794
Kari Ruohonen, överdirektör, Trafikverket, tfn 020 637 3831