Övre åldersgränsen för taxiförare försvinner 1 juni

Pressmeddelande 12.05.2014 15.07 fi sv

Lagförslaget för att slopa den övre åldersgränsen för taxiförare och utveckla utbildningen är på väg att stadfästas. Regeringen föreslår att ändringen ska träda i kraft den 1 juni 2014.

Om den övre åldersgränsen slopas kan arbetsföra taxiförare fortsätta arbeta på samma sätt som andra yrkesförare. Den förlängda tiden kräver en utvidgad läkarundersökning. Genom att lägga till de praktiska övningar som beskrivs i lagen strävar man efter att göra servicen bättre och trafiken säkrare.

Lagen om yrkeskompetens för taxiförare ändras så att den övre åldersgränsen på 70 år slopas och körtillståndet förnyas så länge kraven uppfylls. Körtillstånd beviljas för två år åt gången sedan sökanden har fyllt 68 år.

Körtillstånd för personer över 68 år förutsätter en utvidgad läkarkontroll där man särskilt beaktar hur åldrandet inverkar på körhälsan. Vid läkarkontrollen bedöms även förarens funktionsförmåga vid assistans till olika passagerargrupper.

Denna granskning är ny och gäller alla taxiförare, oavsett ålder. Trafiksäkerhetsverket Trafi ger föreskrifter om undersökningen av funktionsförmågan. Läkarkontrollerna utförs när förare etablerar sig i branschen och från 45 års ålder när körtillståndet ska förnyas.

Lagändringen gör det möjligt för taxiförare som förlorat sitt körtillstånd på grund av åldern att få det tillbaka. En taxiförare som har förlorat sitt körtillstånd på grund av den övre åldergränsen kan få det tillbaka med ett läkarutlåtande och fortbildning.

Genom att utveckla utbildningen förbättras taxiförarnas förmåga att assistera olika passagerargrupper. Enligt lagen ska den grundläggande utbildningen för förare omfatta praktiska övningar i hur man assisterar olika passagerargrupper och beaktar särskilda behov. Utbildningen fäster också mer uppmärksamhet vid passagerarens säkerhet.

Ytterligare information:
Eija Maunu, regeringsråd, tfn 0295 34 2571