null Pasi Ovaska blir direktör för enheten för ekonomisk utveckling

Pasi Ovaska blir direktör för enheten för ekonomisk utveckling

Pressmeddelande 07.09.2021 13.42 fi sv

Pasi Ovaska (Bild: Tomi Parkkonen)

Juris kandidat, ekonomie magister, vicehäradshövding Pasi Ovaska har förordnats till direktör för enheten för ekonomisk utveckling vid kommunikationsministeriet. Ovaskas uppdrag som enhetsdirektör fortsätter till den 31 december 2021.

Pasi Ovaska har varit anställd vid kommunikationsministeriet sedan 2017 som specialsakkunnig och som regeringsråd. Från oktober 2017 till utgången av 2018 var Ovaska direktör för enheten för ekonomisk utveckling. Ovaska har tidigare arbetat bland annat som jurist, chef för indrivningsgruppen och skatteuppbördschef vid Tullen samt som lagstiftningsexpert och statsrådets biträdande controller vid finansministeriet.

Enheten för ekonomisk utveckling svarar för att koncernens verksamhet är ekonomisk och ekonomin planerad.

Ytterligare information:

Juhapekka Ristola, avdelningschef, tfn 040 078 8530