Pekka Plathan fortsätter som avdelningschef för allmänna avdelningen

Pressmeddelande 01.11.2012 13.33 fi sv en

Regeringen har den 1 november 2012 utnämnt filosofie magister Pekka Plathan till avdelningschef för kommunikationsministeriets allmänna avdelning. Plathans tjänsteperiod börjar den 1 januari 2013 och räcker fem år.

Pekka Plathan har verkat som avdelningschef för allmänna avdelningen sedan 2008. Plathan flyttade över till ministeriet från tjänsten som Meteorologiska institutets generaldirektör.

Kommunikationsministeriets allmänna avdelning består av ekonomienheten, förvaltningsenheten och utvecklingsenheten.

Närmare information:
Harri Pursiainen, kanslichef, tfn 09 160 28389