Premiärminister Vladimir Putin bekantade sig med det nya snabbtåget i Villmanstrand

Pressmeddelande 27.05.2010 16.39 fi sv

Snabbtågstrafiken mellan Helsingfors och S:t Petersburg inleds under detta år. Rysslands premiärminister Vladimir Putin, statsminister Matti Vanhanen och trafikminister Anu Vehviläinen bekantade sig med det nya Allegro-tåget på Villmanstrands järnvägsstation den 27 maj.

- Planerna fortskrider bra. Målet är att det första festtåget avgår den 1 december. Vi hoppas att Ryssland får gräns- och tullinspektionerna att fungera i tåget, så att det håller den planerade restiden, konstaterade trafikminister Vehviläinen.

Tågresan mellan Helsingfors och S:t Petersburg ska enligt planerna ta tre och en halv timme. Man når de eftersträvade tidtabellerna då de behövliga reparationerna av banan har gjorts på vardera sidan av gränsen.

För trafikeringen mellan Helsingfors och S:t Petersburg har VR och Rysslands järnvägar grundat sambolaget Oy Karelia Trans. Bolaget har beställt fyra snabbtåg, som vart och ett har sju vagnar och 350 passagerarplatser. Det i Italien tillverkade Allegro-tåget har en topphastighet på 220 kilometer i timmen.

Snabbtåget har varit i testtrafik under våren och certifieringen av materielen görs under sommaren i Finland och under hösten i Ryssland.

Ytterligare information:
kanslichef Harri Pursiainen, tfn 0500 787 742
chefen för enheten för trafiktjänster Silja Ruokola, tfn 040 580 0894