Presstöd på 500 000 euro till svenskspråkiga medier

Pressmeddelande 06.11.2008 13.25 fi sv

Statsrådet har beviljat selektivt presstöd på 500 000 euro till svenskspråkiga medier. Av anslaget går 400 000 euro till Nyhetsbyrån FNB Ab, dotterbolag till Suomen tietotoimisto Oy (STT), och 100 000 euro till Nya Ålands Tidningsaktiebolag.

Med presstödets hjälp kan FNB erbjuda svenskspråkiga nyhetstjänster till nästan samma pris som STT erbjuder finskspråkiga nyhetstjänster. Hittills har de svenskspråkiga kunderna betalat 20 procent mer för tjänsterna än de finskspråkiga kunderna.

Presstödet till tidningen Nya Åland är avsett för att sänka kostnaderna för den tryckta tidningen och tidningen på webben. Nya Åland började under 2007 utkomma sex dagar i veckan från att ha utkommit fem dagar i veckan och dessutom har tidningen investerat starkt i att utveckla elektroniska tjänster.

Det selektiva presstödet riktas till tidningar och webbpublikationer som publiceras på riksomfattande minoritetsspråk samt till svenskspråkig nyhetstjänst. Det stöd som tilldelas partipressen ingår sedan början av år 2008 i det allmänna partistödet.


Ytterligare information:

kommunikationsrådet Ismo Kosonen, tfn (09) 160 28462, 050 511 6601