Presstödet ingår i partistödet

Pressmeddelande 24.01.2008 15.17 sv

Det presstöd som fördelats på parlamentarisk grund ingår i fortsättningen i det allmänna partistödet. I år delas 18 miljoner euro ut till partierna som stöd till deras informationsverksamhet och kommunikation. Också landskapet Åland får stöd.

Förändringen av presstödet har i enlighet med regeringsprogrammet beretts så, att den huvudsakliga delen av stödet fördelas till partierna enligt antalet riksdagsledamöter.

Det nuvarande stödet som fördelats från ett skilt moment för presstöd betraktas i EU:s lagstiftning som företagsstöd, på vilket man tillämpar gemenskapens bestämmelser om statsstöd och om vilket man bör anmäla till EU-kommissionen. För partierna är det parlamentariskt tilldelade bidraget för stöd till kommunikation och informationsverksamhet däremot stöd till politisk verksamhet, som EU inte ser några problem med.

I de förhandlingar som utgående från tolkningen av gemenskapslagstiftningen förts med regeringspartiernas partisekreterare kom man fram till att det presstöd som fördelats på parlamentarisk grund i fortsättningen ingår i det allmänna partistödet.

Besluten om fördelningen av det parlamentariska presstödet till partierna fattas av statsrådets kansli.

För det selektiva presstödet reserveras 500 000 euro. Bidraget används för stöd till tidningar som publiceras på de nationella minoritetsspråken. Fördelningskriteriet för stödet är nytt. I detta presstöd ingår fortsättningsvis stöd till svenskspråkig nyhetsverksamhet.

Besluten om det selektiva presstödet fattas av kommunikationsministeriet.

Statsrådet beslutade om förändringarna av presstödet i samband med behandlingen av tilläggsbudgeten den 24 januari.


Ytterligare information:

kommunikationsrådet Ismo Kosonen, KM, tfn (09) 160 28462, 050 511 6601
konsultativa tjänstemannen Elina Normo, KM, tfn (09) 160 28463, 040 765 7887
förvaltningsdirektör Auni-Marja Vilavaara, SRK, tfn (09) 160 22026, 040 547 6278

Regeringspartiernas partisekreterare
Centern: Jarmo Korhonen, tfn (09) 751 44 277
Samlingspartiet: Taru Tujunen, tfn 0207 488 474
Gröna: Panu Laturi, tfn 050 520 8337
SFP: Ulla Achrén, tfn 0400 594 105