Presstödet och understödet till museer flyttas till undervisnings- och kulturministeriet

Nyhet 08.10.2015 14.20 fi sv

Presstödet och de statunderstöd till museer och organisationer inom trafik- och kommunikationsbranschen som hittills har beviljats av kommunikationsministeriet hör från och med början av 2016 till undervisnings och kulturministeriets ansvarsområde.

Följaktligen ska alla ansökningar som gäller bidrag och understöd för 2016 lämnas till undervisnings och kulturministeriet. Ansökningstiden för de första stöden, till exempel statsunderstöden till museer, går ut redan i början av november. Statsbidrag beviljas enligt prövning.

Ytterligare information om stöden år 2016 och om ansökningstiderna lämnas av undervisnings- och kulturministeriet.

Länk:

Undervisnings- och kulturministeriet, understöd och priser
http://www.minedu.fi/OPM/Avustukset?lang=sv