Principbeslut om Yle-finansiering

Nyhet 03.01.2012 12.37 fi sv

Statsrådet har antagit ett principbeslut om finansieringen av Rundradion Ab (Yle). Beslutet grundar sig på ett meddelande som riksdagsgruppernas ordförande gav den 16 december 2011.

I principbeslutet presenteras de centrala riktlinjerna för reformen av Yles allmännyttiga verksamhet och åtgärder för att genomföra reformen.

År 2012 tas tv-avgiften ut precis som hittills. Tv-avgiften slopas i början av år 2013 och ersätts då av en Yle-skatt som tas ut i samband med beskattningen.