Priserna på mobiltelefonsamtal mellan Finland och Ryssland sjunker

Pressmeddelande 17.03.2011 16.00 fi sv en

Kommunikationsminister Suvi Lindén och Rysslands kommunikations- och masskommunikationsminister Igor Shtshegolev har avtalat om politiska linjedragningar för mobilsamtalens roamingpriser länderna emellan.

De delegationer av affärsmän som deltog diskuterade tidtabellen och priserna för ikraftträdandet av roamingpriserna. Avsikten är att mobiltelefonoperatörerna skall avtala om dessa detaljer senast 1. maj. Som mål för nivån på priserna sattes den prisnivå som EU definierat för roamingen.

"Underhandlingsresultatet utgör ett betydande steg framåt i samarbetet länderna emellan och ett bevis på att motsvarande samarbete kan göras inom många områden. Prissänkningarna syns på ett alldeles konkret sätt i telefonfakturorna för alla de finländare och ryssar som använder sig av tal- eller datatjänster då de reser i grannlandet", kommenterade minister Lindén de underhandlingar som slutade igår.

Finlands delegation bestod av tjänstemän och företrädare för mobilkommunikationsoperatörer och apparaturproducenter. I Rysslands delegation medverkade företagsledningen för tre stora telebolag.
Ministrar och delegationer underhandlade i Helsingfors 15. - 16. mars.

Ytterligare information:

Överdirektör Juhapekka Ristola, tfn. 0400 788 530
Kommunikationsråd Olli-Pekka Rantala, tfn. 050 344 3400