Tillbaka

Priset på bussarnas seriebiljetter stiger i februari

Priset på bussarnas seriebiljetter stiger i februari

Pressmeddelande 04.01.2005 00.00 sv

Taxorna för 44 resors smartkort i busstrafiken stiger den 1 februari med i medeltal 5,4 procent. Seriebiljetter som köpts före början av februari godkänns utan prisförhöjning under biljettens giltighetstid.

Kommunikationsministeriet gav en förordning om nya passageraravgifter för seriebiljetter den 30 december.

Det grundpris som är bas för prissättningen av seriebiljetter för en resa på högst sex kilometer stiger från 2,08 euro till 2,20 euro. På motsvarande sätt stiger grundpriset för en resa på högst 100 kilometer från 11,44 euro till 12,07 euro.

Rabatten på ett smartkort för 44 resor är 25 procent av det grundpris som ministeriet fastställt. På skolskjutsar är rabatten 50 procent för barn under 12 år. Om prissättningen av engångsbiljetter och andra seriebiljetter beslutar bussbolagen självständigt.

Höjningen av taxorna ökar utgifterna för de transporter som samhället ersätter med 8 miljoner euro per år. Av den här summan utgörs 5 miljoner euro av biljetter som myndigheterna betalar, bl.a. skolbiljetter. Kostnaderna för de region- och stadsbiljetter som stöds av kommuner och län stiger med cirka 3 miljoner euro.

Senaste gång taxorna på seriebiljetter höjdes var i mars 2004, då priset på de seriebiljetter ministeriet fastställer steg med 2,4 procent.


Ytterligare information:

trafikråd Petri Jalasto, tfn (09) 160 28509 eller 040 552 9039