Programkoncessioner för radioverksamhet lediga att sökas

Pressmeddelande 23.06.2010 14.17 fi sv

Statsrådet har förklarat alla programkoncessioner för kommersiell radioverksamhet lediga att sökas. Koncessionerna är i kraft från början av år 2012 till slutet av år 2019. Ansökningstiden för de nya koncessionerna går ut den 30 september 2010.

I Kommunikationsverkets frekvensförteckning har de nuvarande nätens struktur i huvudsak bevarats och kompletterats med nya frekvenser. Effekten höjs för vissa frekvenser.

Så här har man fått fyra riksomfattande nät som täcker över 80 procent av befolkningen. Dessutom behåller man fem nät som täcker 55-80 procent av befolkningen samt ett mindre nät. Som en nyhet är två stadsnät lediga att sökas.

De frekvenser som är anvisade för lokalt bruk förblir de samma som förut med undantag av några nya frekvensområden.

Information om de koncessioner och frekvenser som är lediga att sökas finns på ministeriets webbplats www.lvm.fi/toimiluvat.

Ytterligare information:
biträdande avdelningschef Kristiina Pietikäinen, tfn 040 522 2122