Pursiainen: Visumfrihet skulle främja de ekonomiska relationerna mellan Finland och Ryssland

Nyhet 15.04.2013 10.19 fi sv en

Det första seminariet för finsk handel ordnas i S:t Petersburg där kanslichef Harri Pursiainen presenterade Finlands statsmakts anförande den 11 april.

- För Finland är Ryssland ett angränsande marknadsområde vars politiska och ekonomiska utveckling direkt påverkar handeln, transporterna och även transittrafiken mellan länderna. Ju intimare relationerna över gränsen är, desto mera är ryssarna intresserade av tjänster i Finland och Finlands goda förbindelser till det övriga Europa, säger Pursiainen.

- Visumfrihet skulle främja de ekonomiska förbindelserna mellan våra länder. Den som kommer över gränsen borde ses snarare som vän och betalande kund än som potential lagbrytare, poängterar Pursiainen.
Över 600 finska företag har etablerat sig i Ryssland och de sammanlagda investeringarna är redan över 10 miljarder euro. De finska företagen har i Ryssland över 50 000 anställda.

Ryssland är Finlands största handelspartner och efter Sverige ligger vår största exportmarknad i Ryssland. Handelsutbytet var 2012 över 16 miljarder euro, av vilket den finska exporten utgjorde en tredjedel och importen två tredjedelar. Vår export till Ryssland ökade i fjol med 7 procent.

Turismen växer kraftigt. I fjol besöktes Finland av 4,5 miljoner ryska turister som lämnade över 1,2 miljoner euro i Finland 2011. Det är troligt att Rysslands ekonomiska tillväxt och uppsving i turismen fortsätter. Även S:t Petersburg och det övriga Ryssland lockar finska turister.

- Tyngdpunkten för utvecklandet av gränsövergångarna och trafiken ligger på de livligaste övergångsställena i sydöstra Finland som används av 90 procent av landsvägstrafiken mellan Finland och Ryssland. Fördelarna med en smidig gränstrafik är betydande både för transporterna och turismen, säger Pursiainen.

- Som bäst pågår omfattande förbättringar. Av dem kan nämnas skilda körfält och kontrollområden vid Vaalimaa för person- och tung trafik, vilka färdigställs nästa år. Även arrangemangen vid Nuijamaa, Imatra och Niirala gränsövergångsställen förbättras. Projekten finansieras delvis ur grannskapsprogrammet mellan Europeiska unionen och Ryssland. Det kan konstateras med tillfredsställelse att Gränsbevakningsväsendet i regeringens rambeslut fick nödvändiga tilläggsresurser för att upprätthålla servicenivån under den ökande trafiken, säger Pursiainen.