Rapport: Radion mår bra, men erkänner framtidens utmaningar

Nyhet 07.07.2014 13.37 fi sv en

En arbetsgrupp överlämnade sin rapport till undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru fredagen den 4 juli 2014.

De största utmaningarna för radions framtid är utvecklingen av autolyssningsapparater och nya typer av tjänster på internet samt förflyttningen av reklameuro till internetreklam. Å andra sidan förändras konsumtionsvanorna och ny teknologi kan leda till nya affärsmöjligheter även inom radiobranschen.

En arbetsgrupp som består av företrädare för radiobranschen har fördjupat sig i specialfrågor som anknyter till radio och utrett vilka medel som kan användas för att utveckla den finländska radion i framtiden. Gruppen överlämnade sin rapport till undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru fredagen den 4 juli 2014.

I rapporten beskrivs nuläget för den finländska radiobranschen och radiolyssnande samt de centralaste utvecklingstrenderna.

Arbetsgruppen presenterar 13 åtgärdsförslag med hjälp av vilka man strävar efter att möjliggöra verksamhetsförutsättningar för nuvarande och nya radioaktörer samt programinnehåll i en föränderlig värld. Förslagen har indelats i åtgärder som ska vidtas på kort och lång sikt.