Reality-tv dominerar tv-utbudet allt tydligare

Nyhet 17.07.2015 12.29 fi sv

Mies katsoo televisiota (kuva: Rodeo)

En allt större del av de avgiftsfria tv-kanalernas utbud utgjordes år 2014 av reality-tv. Detta framgår av rapporten Finländskt tv-utbud 2014 som kommunikationsministeriet låtit göra.

Andelen reality-tv-program ökade jämfört med året innan. I likhet med tidigare år var utländsk fiktion den näst största programkategorin. De olika kanalernas utbud bestod dessutom till en stor del av underhållning och populärmusik, faktaprogram, filmer och lifestyle-program medan de övriga programkategorierna, dvs. barnprogram, aktualitetsprogram , inhemsk fiktion, kulturprogram, sport och nyheter hade relativt små andelar.

Andelen nordamerikanska program var stor i synnerhet på de kommersiella kanalerna. När det gäller Yle:s kanaler var den genomsnittliga andelen inhemska program över hälften medan de amerikanska programmens andel stannade i genomsnitt på mindre än en tiondedel.

Trots det ökade antalet olika nät- och betal-tv-tjänster ökar också det traditionella avgiftsfria tv-utbudet. På basis av det material som samlades in under fem observationsveckor uppgick de olika kanalernas sammanlagda programutbud till i genomsnitt ca 210 timmar per dygn, vilket är sex timmar mera än året innan.

Rapporten Finländskt tv-utbud är en uppföljande undersökning som kommunikationsministeriet låter göra årligen och vars syfte är att ge en kvantitativ översikt över de riksomfattande avgiftsfria kanalernas utbud.